Ngày nay, nhu cầu thuê nhà ở dần trở nên phổ biến ở các thành phố lớn. Việc thuê nhà dần trở nên phổ biến hơn. Khi cho thuê nhà, thì hợp đồng cho thuê nhà giữa hai bên là quan trọng nhất.

Hợp đồng cho thuê nhà là hợp đồng dân sự. Pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên cũng như quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên khi kí kết hợp đồng dân sự với nhau. Đối với hợp đồng cho thuê nhà, việc bên cho thuê nhà tự ý đơn phương hủy hợp đồng cho thuê nhà trước thời hạn nếu không thuộc các trường hợp được quy định thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào và bồi thường thiệt hại ra sao? Cùng với Luật An Nghiệp làm rõ hơn về vấn đề này.

Xem thêm: Hợp đồng cho thuê nhà ở là gì?

Hợp đồng thuê nhà ở

1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà ở.

Khi cho thuê nhà thì bên cho thuê phải tuân theo quyền và nghĩa vụ theo Pháp luật để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các bên.

Quyền của bên cho thuê nhà:

- Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên thuê gây ra.

- Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê.

- Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.

- Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà, công trình xây dựng sau khi đã thông báo cho bên thuê trước 06 tháng.

- Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà:

- Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế.

- Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê.

- Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

- Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.”

2. Các trường hợp bên cho thuê nhà được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 132 Luật nhà ở 2014:

- Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này;

- Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

- Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

- Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

- Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;

- Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;

- Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này.

3. Trách nhiệm pháp lý khi bên cho thuê đơn phương hủy hợp đồng

- Căn cứ khoản 4 Điều 132 Luật nhà ở 2014 quy định, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, bên cho thuê phải thông báo ít nhất 30 ngày cho bên kia trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu không sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Nếu như bên cho thuê đòi lại nhà mà không thuộc những trường hợp trên thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê bồi thường cho mình theo thỏa thuận. Tuy nhiên cũng cần xem xét việc thỏa thuận giữa hai bên có đề cập tới vấn đề đơn phương hủy hợp đồng hay không. Nếu như không có thì bên thuê có quyền khởi kiện bên cho thuê ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết, bồi thường khi đơn phương hủy hợp đồng cho thuê nhà không đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật An Nghiệp về vấn đề đơn phương hủy hợp đồng cho thuê nhà của bên cho thuê. Để được hỗ trợ và tư vấn rõ ràng hơn vui lòng liên hệ dịch vụ Luật An Nghiệp.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác