QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

2023-05-27 09:24:41 DÂN SỰ

Đơn phương chám dứt hợp đồng thuê bất động sản là vấn đề khá phổ biến hiện nay khi thị trường đóng băng và nhu...

PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG TRONG HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG TRONG HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

2023-04-28 07:35:04 DÂN SỰ

Cùng Luật Nguyễn Hiếu tìm hiểu về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại hợp đồng dân sự khi thực hiện không...

BỒI THƯỜNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRƯỚC THỜI HẠN

BỒI THƯỜNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRƯỚC THỜI HẠN

2023-04-24 08:34:13 DÂN SỰ

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn phải bồi thường như thế nào? Cùng Luật Nguyễn Hiếu tìm hiểu...

DỊCH VỤ TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DÂN SỰ TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DÂN SỰ TẠI ĐỒNG NAI

2023-04-07 13:42:15 DÂN SỰ

Hợp đồng dân sự là loại hợp đồng phổ biến trong cuộc sống, trong các giao dịch dân sự diễn ra hằng ngày xung quanh...

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI BÊN CHO THUÊ ĐƠN PHƯƠNG HỦY HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI BÊN CHO THUÊ ĐƠN PHƯƠNG HỦY HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

2023-03-23 14:44:36 DÂN SỰ

Khi bên cho thuê đơn phương hủy hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm pháp lý nào. Cùng Luật Nguyễn Hiếu tìm...

KHI NÀO DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC? DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG BAO LÂU?

KHI NÀO DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC? DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG BAO LÂU?

2023-03-21 16:05:15 DÂN SỰ

Di chúc là 1 trong những vấn đề được quan tâm khi phân chia di sản thừa kế, Di chúc có thể hiểu là một văn bản,...

KHI NÀO THÌ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ HIỆU LỰC?

KHI NÀO THÌ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ HIỆU LỰC?

2023-03-21 08:15:41 DÂN SỰ

Trong giao dịch công việc với nhau, hay những vấn đề liên quan tới lợi ích cá nhân đôi bên, thì việc ký hợp...

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT

2023-03-14 10:07:57 DÂN SỰ

Hợp đồng mua bán đất có cần "công chứng", "chứng thực" hay không? Khi xảy ra tranh chấp trong hợp đồng mua bán...

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở LÀ GÌ? NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở?

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở LÀ GÌ? NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở?

2023-03-11 08:30:05 DÂN SỰ

Việc đi thuê nhà ở dần trở nên phổ biến. Việc lập hợp đồng thuê nhà rất cần thiết để đảm bảo được quyền và...

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ LÀ GÌ? NHỮNG LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ PHỔ BIẾN

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ LÀ GÌ? NHỮNG LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ PHỔ BIẾN

2023-03-11 08:02:54 DÂN SỰ

Trong các giao dịch hằng ngày, việc xác lập hợp đồng dân sự là rất cần thiết khi thực hiện một cam kết hay một giao dịch...