Mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn là bao nhiêu?

Mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn là bao nhiêu?

2024-05-13 08:40:14 Tư vấn pháp luật

Sau khi ly hôn thì mức cấp dưỡng tối thiểu nuôi con chung là bao nhiêu? Pháp luật quy định như thế nào về mức cấp...

Yêu cầu thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Yêu cầu thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

2024-05-09 09:56:40 Tư vấn pháp luật

Không trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con cái sau khi ly hôn nhưng phát hiện cha hoặc mẹ chăm sóc con trực tiếp...

Nghỉ ngang có được lấy bào hiểm thất nghiệp không?

Nghỉ ngang có được lấy bào hiểm thất nghiệp không?

2024-05-08 08:35:32 Tư vấn pháp luật

Khi công việc không còn phù hợp, nhưng người lao động lại tự ý nghỉ ngang mà không thông báo cho người sử...

Người ở nước ngoài từ chối nhận di sản thừa kế thế nào?

Người ở nước ngoài từ chối nhận di sản thừa kế thế nào?

2024-05-04 08:48:30 Tư vấn pháp luật

Từ chối nhận di sản thừa kế Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế   

Khi nào thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khi nào thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

2024-05-03 15:08:14 Tư vấn pháp luật

Người lao động có được đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Tự ý nghỉ ngang thì người lao động có phải bồi thường hợp đồng lao động không?

Tự ý nghỉ ngang thì người lao động có phải bồi thường hợp đồng lao động không?

2024-05-03 14:31:59 Tư vấn pháp luật

Người lao động có được tự ý nghỉ ngang khi chưa hết thời hạn của hợp đồng lao động hay không? Cùng Luật An Nghiệp tìm...