KẾT HÔN KHÔNG THEO TÔN GIÁO

KẾT HÔN KHÔNG THEO TÔN GIÁO

2021-09-18 20:34:15 Tư vấn pháp luật

Luật sư tư vấn về quy định kết hôn

TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI CỦA VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ

TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI CỦA VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ

2021-09-18 20:29:54 Tư vấn pháp luật

Luật sư tư vấn về trách nhiệm liên đới của vợ chồng đối với khoản nợ chung

QUYỀN LỰA CHỌN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TÀI SẢN

QUYỀN LỰA CHỌN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TÀI SẢN

2021-09-18 20:13:53 Tư vấn pháp luật

Luật sư tư vấn về quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản

VIỆC ĐỨNG TÊN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VIỆC ĐỨNG TÊN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

2021-09-18 20:04:27 Tư vấn pháp luật

Luật sư tư vấn về vấn đề đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

KHAI SINH CHO CON KHI CHƯA ĐĂNG KÍ KẾT HÔN

KHAI SINH CHO CON KHI CHƯA ĐĂNG KÍ KẾT HÔN

2021-08-27 21:32:25 Tư vấn pháp luật

Xin thưa Luật Nguyễn Hiếu tôi xin phép được hỏi như sau: Hiện con tôi sắp ra đời. Tôi muốn hỏi để làm thủ tục khai sinh cho con thì tôi cần có...

KHAI SINH CHO CON RIÊNG KHI CHƯA LY HÔN CHỒNG CŨ

KHAI SINH CHO CON RIÊNG KHI CHƯA LY HÔN CHỒNG CŨ

2021-08-27 21:29:40 Tư vấn pháp luật

Xin thưa Luật Nguyễn Hiếu tôi xin phép được hỏi như sau: Cho tôi hỏi trước đây tôi đã kết hôn với một công dân Nhật Bản và sinh sống, cư trú...

CON SINH RA CÓ ĐƯỢC MANG HỌ MẸ?

CON SINH RA CÓ ĐƯỢC MANG HỌ MẸ?

2021-08-27 21:25:05 Tư vấn pháp luật

Hiện tại em đang mang thai tháng cuối mà vợ chồng em thuận tình ly hôn nhưng chưa tiến hành làm thủ tục gì hết. Vậy nếu em sinh con xong muốn con mang...

TƯ VẤN QUY ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

TƯ VẤN QUY ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

2021-08-27 21:15:27 Tư vấn pháp luật

Xin cho tôi hỏi như sau: Nhà của mẹ tôi khi xây thì do tôi đứng tên, chồng tôi không có tên trong sổ hộ khẩu nhà tôi. Vậy nếu ly hôn anh ta đòi tranh...

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA

2021-08-27 20:44:55 Tư vấn pháp luật

Tôi cùng với một anh A mua chung 1 mảnh đất có diện tích 50m2, có giấy chứng nhận sử dụng 50m2 từ 3/11/2003, mua bán bằng giấy tờ viết tay. Sau khi mua...