Văn phòng luật sư tư vấn nhà đất miễn phí

Văn phòng luật sư tư vấn nhà đất miễn phí

2021-03-16 10:53:12 DÂN SỰ

Với mục đích bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, hạn chế các rủi ro có thể phát sinh, giải quyết hậu quả pháp lý khi xảy...

Bản ghi âm có được xem là chứng cứ?

Bản ghi âm có được xem là chứng cứ?

2021-01-26 15:26:18 DÂN SỰ

Tùy thuộc vào bản ghi âm nộp cho Tòa án có đảm bảo các điều kiện mà pháp luật đưa ra hay không, khi đó chúng ta mới nhận định được việc bản...