PHÂN CHIA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI ĐỒNG NAI

PHÂN CHIA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI ĐỒNG NAI

2021-10-28 08:47:14 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

LUẬT NGUYỄN HIẾU TƯ VẤN VỀ VẤN ĐỀ PHÂN CHIA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI ĐỒNG NAI  

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI ĐỒNG NAI

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI ĐỒNG NAI

2021-10-28 08:35:30 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Luật Nguyễn Hiếu phân tích các quy định của pháp luật về giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn 

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG TẠI ĐỒNG NAI

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG TẠI ĐỒNG NAI

2021-10-08 16:06:52 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Luật sư phân tích các quy định của pháp luật về vấn đề ly hôn đơn phương, căn cứ, hồ sơ và thủ tục trước khi ly...

AI ĐƯỢC QUYỀN NUÔI CON KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

AI ĐƯỢC QUYỀN NUÔI CON KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

2021-06-10 09:53:31 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Thực tế hiện nay cho thấy trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn đang xảy ra ngày càng phổ biến. Như vậy, nếu ly...

Ly hôn với người nước ngoài làm thế nào?

Ly hôn với người nước ngoài làm thế nào?

2021-03-27 09:17:47 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Hiện nay xu hướng kết hôn với người nước ngoài càng phổ biến, theo đó việc ly hôn có yếu tố nước ngoài xảy ra thường xuyên. Luật Nguyễn Hiếu...

Thủ tục ly hôn đơn phương

Thủ tục ly hôn đơn phương

2021-03-17 10:38:24 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Khi cuộc sống hôn nhân của vợ chồng đã trở nên trầm trọng, mục đích của hôn nhân không đạt được, hai bên không thống nhất được về các vấn...

Thủ tục ly hôn đơn phương nhanh nhất

Thủ tục ly hôn đơn phương nhanh nhất

2021-03-17 10:06:40 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Ly hôn đơn phương được hiểu là ly hôn theo yêu cầu của một bên, xảy ra khi chỉ một bên vợ hoặc chồng có yêu cầu ly hôn do cuộc sống hôn nhân...

Làm cách nào để ly hôn với người nước ngoài ?

Làm cách nào để ly hôn với người nước ngoài ?

2021-03-16 15:56:25 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Hiện nay xu hướng kết hôn với người nước ngoài càng phổ biến, theo đó việc ly hôn có yếu tố nước ngoài xảy ra thường xuyên. Thủ tục ly hôn...

Luật sư ly hôn tại Đồng Nai

Luật sư ly hôn tại Đồng Nai

2021-03-16 14:05:40 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Số vụ ly hôn trên địa bàn Đồng Nai ngày càng tăng, đa số là những gia đình trẻ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hôn nhân rạn nứt phải dắt nhau ra...

Dịch vụ ly hôn tại Đồng Nai

Dịch vụ ly hôn tại Đồng Nai

2021-03-16 11:46:15 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Khi cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được, đời sống chung không thể kéo dài thì ai cũng mong muốn thủ tục ly...