Các vụ việc tranh chấp dân sự tại Tòa án, sau khi nguyên đơn đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết đã được Tòa án thụ lý, nhưng vì một số lí do mà nguyên đơn đã rút lại đơn khởi kiện của mình. Vậy sau khi rút đơn khởi kiện thì có được nộp lại đơn khởi kiện nữa hay không? Cùng Luật An Nghiệp - Luật sư tư vấn tại Đồng Nai tìm hiểu dưới bài viết sau.

1. Đình chỉ vụ án dân sự:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 217 quy định về các tường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ:

1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;

c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;

d) Đã có quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

đ) Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ Luật này

Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

e) Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết;

g) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 của Bộ luật này mà Tòa án đã thụ lý;

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Như vậy, nếu nguyên đơn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý, mà nguyên đơn có nguyện vọng muốn rút đơn khởi kiện thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện và ra Quyết định đình chỉ vụ án.

Đã nhận quyết định đình chỉ vụ án thì có khởi kiện lại được không?

Đã nhận quyết định đình chỉ vụ án thì có khởi kiện lại được không? (Ảnh minh họa)

2. Nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp dân sự:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 192, Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

3. Đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong các trường hợp sau đây:

a) Người khởi kiện đã có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;

b) Yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản, thay đổi người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà trước đó Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu mà theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện lại;

c) Đã có đủ điều kiện khởi kiện;

Ngoài ra tại điểm c Khoản 1 Điều 192 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp vụ án mà Tòa án bác đơn yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi quyền nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản, thay đổi người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu và theo quy định của Pháp luật được quyền khởi kiện lại;

Như vậy, trừ trường hợp các quy định như trên thì người khởi kiện không được nộp lại đơn khởi kiện khi vụ án sau không thay đổi về yêu cầu khởi kiện, nguyên đơn và bị đơn so với vụ án trước.

Trên đây là bài viết tham khảo về vấn đề nộp lại đơn khởi kiện khi đã rút đơn khởi kiện hoặc đã có Quyết định đình chỉ từ Tòa án. Hãy liên hệ ngay tới Luật An Nghiệp - Luật sư tư vấn Đồng Nai để được hỗ trợ nhanh nhất

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác