Việc ký kết hợp đồng cho thuê nhà ở giữa người cho thuê và người thuê nhà là việc cần thiết để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Vậy hợp đồng thuê nhà ở là gì? Nội dung của hợp đồng thuê nhà như thế nào cùng Luật An Nghiệp tìm hiểu sau đây.

1. Khái niệm hợp đồng thuê nhà ở?

Hợp đồng cho thuê nhà ở là một dạng hình thức của hợp đồng dân sự. Được ký kết giữa hai bên là bên cho thuê nhà và bên thuê nhà, bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê sử dụng và bên thuê có nghĩa vụ giữ gìn và trả tiền thuê nhà theo như thỏa thuận của hai bên.

Căn cứ theo Điều 472 Bộ Luật Dân sự 2015

Hợp đồng cho thuê nhà ở

2. Đặc điểm của hợp đồng thuê nhà ở

  • Hợp đồng cho thuê nhà là hợp đồng đền bù. Theo đó khi một bên thực hiện cho bên kia lợi ích thì bên còn lại sẽ thực hiện cho bên kia một lợi ích tương tự.

  • Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng song vụ. Hai bên phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau. Bên cho thuê nhà phải thực hiện nghĩa vụ giao nhà thuê cho bên thuê, tương tự bên thuê phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bên thuê. Quyền của bên thuê sẽ là nghĩa vụ của bên cho thuê, tương tự quyền của bên cho thuê sẽ là nghĩa vụ của bên thuê

  • Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản là nhà ở. Bên thuê nhà có quyền sử dụng nhà ở trong thời gian nhất định theo thỏa thuận của hai bên.

3. Nội dung của hợp đồng thuê nhà ở

Căn cứ theo Điều 121 Luật nhà ở năm 2014 quy định, hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

7. Cam kết của các bên;

8. Các thỏa thuận khác;

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Với bài viết trên hy vọng đã giải đáp được thắc mắc của bạn đọc về khái niệm của hợp đồng thuê nhà và những nội dung cần có theo pháp luật hiện hành về việc lập hợp đồng cho thuê nhà. Nếu có vấn đề gì cần giải đáp, tư vấn về hợp đồng trong giao dịch dân sự, hãy liên hệ Luật An Nghiệp.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác