Mua bán nhà đất diễn ra khá phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Đây là hoạt động đem lại lợi ích kinh tế lớn, đem về mức lợi nhuận cao. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cần lưu trong mua bán nhà đất. Dưới đây là một vài thông tin hữu ích mà Luật An Nghiệp muốn chia sẻ với bạn.

1. Mua bán nhà đất là gì?

Mua bán nhà đất là một cách gọi phổ biến và quen thuộc của người dân của người dân.Theo pháp luật quy định: mua bán nhà đất là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan với đất. Hiểu đơn giản là mua bán nhà đất là việc bên bán chuyển giao quyền sử dụng nhà đất cho bên mua theo quy định pháp luật.

Quy định về điều kiện mua bán nhà đất

Quy định về điều kiện mua bán nhà đất 

2. Điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất

Khi mua bán nhà đất cần lưu ý các điều kiện chuyển nhượng mua bán dưới đây.

Đối với bên chuyển nhượng

Theo điều 188 khoản 1 luật đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất có quyền được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi:

 • Có Giấy chứng nhận sử dụng đất. Ngoại trừ trường hợp trong khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định trong khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013.

 • Đất không bị tranh chấp.

 • Quyền sử dụng nhà đất không nằm trong diện bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

 • Đất nằm trong thời hạn sử dụng.

Thông thường, chỉ cần 4 điều kiện trên thì bên chuyển nhượng có quyền được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, còn có một số trường hợp cần phải đáp ứng các điều kiện riêng theo quy định.

Đối với bên nhận chuyển nhượng

Theo điều 191 của Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp không được nhận chuyển nhượng gồm:

 • Tổ chức, hộ gia đình, hay cá nhân, cộng đồng dân cư; người có cơ sở tôn giáo, người quốc tịch Việt Nam đang định cư ở nước ngoài; các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép.

 • Tổ chức kinh tế không được quyền sử dụng, nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng của cá nhân, hộ gia đình; trừ trường hợp được nhà nước phê duyệt trong trường hợp: thuyên chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch; đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.

 • Hộ gia đình và cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ không được nhận chuyển nhượng hay nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

 • Hộ gia đình và cá nhân không được nhận tặng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở; đất nông nghiệp ở trong khu vực rừng phòng hộ; trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng; nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Tóm lại, việc chuyển nhượng nhà đất sẽ hợp pháp khi người nhận chuyển nhượng không nằm trong các trường hợp trên.

Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp

Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp

3. Điều kiện mua bán nhà ở

Điều kiện về nhà ở được mua bán

Theo Luật Nhà ở năm 2014 Điều 118, để được mua bán thì nhà ở phải đủ điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận/sổ đỏ, ngoại trừ trường hợp sau đây thì không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

 • Mua bán nhà ở cần được hình thành ở trong tương lai.

 • Mua bán, thuê mua nhà ở có thuộc quyền sở hữu Nhà nước; mua bán, thuê nhà ở xã hộ; nhà ở phục vụ việc tái định cư không thuộc quyền sở hữu Nhà nước; bán nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở tại khoản 4 Điều 62.

 • Người nhận thừa kế tài sản là người có quyền sử dụng đất, nhưng đây là người nước ngoài hoặc người Việt Nam có định cư ở nước ngoài, và không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất nên không được cấp Sổ đỏ; nhưng có được quyền bán đất được thừa kế.

 • Theo Luật Đất đai 2013, khoản 1 Điều 168 được bán đất khi:

Trường hợp chuyển đổi về quyền sử dụng đất nông nghiệp, người sử dụng đất được có quyền bán đất sau khi nhận được quyết định giao đất, cho thuê đất;

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ được thực hiện quyền bán đất, khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ (chưa cần có Sổ).

 • Không thuộc diện có tranh chấp, khiếu nại hay khiếu kiện về quyền sở hữu đất; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở trong trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn.

 • Không bị kê biên để: thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố có hiệu lực pháp luật.

 • Không nằm trong diện có quyết định thu hồi đất; đất có thông báo giải tỏa, phá bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Hai điều kiện dưới đây không áp dụng trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai:

 • Không thuộc diện có tranh chấp, khiếu nại hay khiếu kiện về quyền sở hữu đất; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở trong trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn.

 • Không bị kê biên để: thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố có hiệu lực pháp luật.

Điều kiện đối với bên mua nhà ở

Theo Luật Nhà ở năm 2014, Điều 119, khi mua bán nhà ở các bên phải có đủ các điều kiện để tham gia mua bán nhà ở, như sau:

 • Nếu bên mua là cá nhân trong nước: Phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự thực hiện mọi giao dịch về nhà ở đúng theo quy định của luật dân sự; Và bên mua không bắt buộc phải là người có đăng ký thường trú tại nơi nhà ở được giao dịch.

 • Nếu bên mua là cá nhân nước ngoài hay người Việt Nam định cư tại nước ngoài cũng phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở, đúng quy định của pháp luật Việt Nam; là người thuộc thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định Luật Nhà ở năm 2014; Và không bắt buộc phải là người có đăng ký tạm trú, thường trú tại nơi nhà ở được phát sinh giao dịch.

Điều kiện mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật

Điều kiện mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật

Như vậy, trên đây là các điều kiện cần lưu ý khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất bạn cần biết. Khi mua bán nhà và đất bạn cần tuân thủ các quy định trên của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về thủ tục mua bán nhà đất hãy liên hệ đến Luật An Nghiệp theo số hotline 079 44 77 555.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Tin tức khác