THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ

THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ

2021-10-17 15:09:24 Luật sư tư vấn

Luật Nguyễn Hiếu hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ 2021 với các quy định từ điều kiện được cấp sổ đỏ, hồ sơ, các bước...

THỦ TỤC CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

THỦ TỤC CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

2021-10-17 15:02:48 Luật sư tư vấn

Luật Nguyễn Hiếu phân tích các quy định của pháp luật về thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất.

TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

2021-10-17 14:50:24 Luật sư tư vấn

Luật Nguyễn Hiếu phân tích các vấn đề tài sản riêng và chung của vợ chồng.

TƯ VẤN LẬP DI CHÚC, SOẠN THẢO DI CHÚC TẠI ĐỒNG NAI 

TƯ VẤN LẬP DI CHÚC, SOẠN THẢO DI CHÚC TẠI ĐỒNG NAI 

2021-10-17 14:45:07 Luật sư tư vấn

Di chúc là văn bản mà thông qua đó người để lại di sản định đoạt phần tài sản của mình sau khi chết. Sau...

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ TẠI ĐỒNG NAI

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ TẠI ĐỒNG NAI

2021-10-17 14:37:32 Luật sư tư vấn

Khi mua bán nhà đất thì các bên phải công chứng hợp đồng mua bán. Sau đây Luật Nguyễn Hiếu phân tích...