1. DI CHÚC LÀ GÌ?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển toàn bộ tài sản thuộc sở hữu riêng và chung với người khác cho một người khác. "Được quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015"

 

Di chúc là gì ?

2. KHI NÀO DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC?

- Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Theo Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 hiệu lực của di chúc được quy định như sau:

1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc.

b) Cơ quan, lỗ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, lỗ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn lại vào thời điểm mở thừa kế thì chi phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế, nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thi phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đã không có hiệu lực 

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cũng có hiệu lực.

Di chúc có hiệu lực khi nào ?

Trường hợp Tòa án tuyên bố một người đã chết thì thời điểm mở thừa kế sẽ là ngày được xác định theo Khoản 2 Điều 71 Bộ luật dân sự 2015.

3. DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG BAO LÂU? 

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm người để lại di chúc chết và có hiệu lực đến hết thời hiệu chia thừa kế ( đối với bất động sản là 30 năm, động sản là 10 năm, thực hiện nghĩa vụ tài sản của người đã chết là 03 năm). Đặc biệt nếu trong khoảng thời hiệu này dù di sản đã được chia thì vẫn có thể yêu cầu chia lại theo di chúc khi tìm thấy di chúc, nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu chia lại.

Di chúc có hiệu lực trong bao lâu ?

Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế được quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật dân sự 2015.

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự 2015.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chi di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. sau khi hết thời hạn nêu trên thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế quản lý di sản thì sẽ giải quyết theo điểm a,b khoản 1 điều 623 Bộ luật dân sự 2015.

Trên đây là toàn bộ nôi dung trả lời cho câu hỏi khi nào di chúc có hiệu lực ?, di chúc có hiệu lực trong bao lâu? mà Luật An Nghiệp cung cấp cho quý khách. Nếu có gì thắc mắc thì hãy liên hệ ngay với Luật An Nghiệp bằng hotline dưới đây để được hỗ trợ.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác