HỢP ĐỒNG VAY KHÔNG GHI NGÀY TRẢ CÓ ĐÒI NỢ ĐƯỢC KHÔNG?

Vay tiền là một trong những giao dịch phổ biến hiện nay. Thông thường, một hợp đồng vay tiền sẽ ghi rõ kỳ hạn vay, số tiền vay... Vậy có trường hợp nào hợp đồng vay không ghi kỳ hạn không. Trong trường hợp đó đòi nợ thế nào?

I. Quy định pháp luật về hợp đồng vay tài sản

Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng vay tài sản thì:

- Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay;

- Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

 

II. Nghĩa vụ của bên vay

Nghĩa vụ trả nợ của bên vay được quy định cụ thể tại Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn, nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a. Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả, trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b. Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suât vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

III. Hợp đồng vay tiền không ghi kỳ hạn có được không

Căn cứ Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên cho vay tiền giao tiền cho bên vay, khi đến hạn thỏa thuận, bên vay phải trả cho bên cho vay số tiền đã vay cùng với khoản lãi phải trả nếu hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.

Trong đó, cũng tại Bộ luật này, hợp đồng vay tài sản được quy định gồm: Hợp đồng vay không kỳ hạn và hợp đồng vay có kỳ hạn.

- Hợp đồng vay không kỳ hạn: Với loại hợp đồng này lại phân thành hai loại là có lãi và không có lãi.

- Hợp đồng vay có kỳ hạn: Cũng được chia thành hai loại là không có lãi và có lãi.

Có thể thấy, hợp đồng vay tiền nói riêng hay hợp đồng vay tài sản nói chung là thỏa thuận của các bên, không bắt buốc phải có lãi suất, có kỳ hạn hay không.

Do đó, nếu hai bên giao kết hợp đồng vay tiền không có kỳ hạn thì vẫn hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự nêu tại Điều 117 Bộ luật Dân sự như sau:

- Bên vay và bên cho vay có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch vay tiền;

- Hai bên cho vay và bên vay đều hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của hợp đồng vay tiền không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội...

Như đã phân tích ở trên, nếu đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự thì thỏa thuận vay tiền giữa các bên hoàn toàn có hợp pháp. Do đó, dù không ghi kỳ hạn trong hợp đồng vay tiền thì các bên vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Trên đây là quy định về việc đòi nợ khi hợp đồng vay tiền không có kỳ hạn. Nếu quý khách có thắc mắc gì cần hỗ trợ tư vấn liên hệ qua Luật An Nghiệp để được giải đáp.

Liên hệ luật sư yêu cầu đòi khoản nợ

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác