Cho vay tài sản là hình thức đang rất phổ biến tài sản vay ở đây có thể là tiền hoặc hiện vật, được giao kết bằng hợp đồng vay tài sản thể hiện bằng văn bản hoặc lời nói. Bên cho vay và bên vay có thể thỏa thuận về mục đích vay, hạn vay và lãi vay và các thỏa thuận khác.

Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.

Hợp đồng vay tài sản là loại hợp đồng tương đối phổ biến và thông dụng hiện nay. Tranh chấp hợp đồng vay tài sản cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả khi các bên đang trong quá trình giao kết hay cả khi các bên đang thực hiện hợp đồng. Vậy làm thế nào để giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản nhanh chóng và hiệu quả ?

cho vay tài sản

Cho vay tài sản là gì?

1. Quy định của pháp luật về hợp đồng vay tài sản

Theo quy định tại Điều 463 của Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng vay tài sản được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả thì bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì đối tượng của hợp đồng vay tài sản phải là động sản. Tuy nhiên không phải động sản nào cũng có thể trở thành đối tượng của hợp đồng vay tài sản, mà chỉ có thể là một khoản tiền hoặc vật cùng loại.

2. Tranh chấp hợp đồng vay tài sản là gì?

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến của một hoặc cả hai bên chủ thể của hợp đồng về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng vay.

Tranh chấp có thể về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia trong hợp đồng mà chủ yếu là liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện quyền và nghĩa vụ tự nguyện thỏa thuận. Hoặc cũng có thể xảy ra tranh chấp phát sinh từ nội dung của hợp đồng, giải thích từ ngữ hợp đồng, thực hiện hợp đồng, sửa đổi, bổ sung chấm dứt hợp đồng….

3. Các tranh chấp thường tranh chấp hợp đồng vay tài sản thường gặp

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản tài sản là một trong những loại tranh chấp xảy ra nhiều nhất và ngày càng phức tạp. Trên thực tế, có thể bắt gặp các dạng tranh chấp hợp đồng vay tài sản phổ biến như sau:

 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản do không có giấy giao nhận tiền;
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản phát sinh khi bên vay chậm trả nợ;
 • Tranh chấp phát sinh do hình thức giả tạo của hợp đồng vay tài sản.
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản liên quan đến chủ thể ký kết hợp đồng;
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản về lãi suất cho vay:
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản liên quan đến tài sản bảo đảm khoản vay;

4. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng dân sự về vay tài sản, các bên có thể tự thương lượng với nhau hoặc tiến hành hòa giải thông qua một bên thứ ba (Hòa giải viên) để giải quyết tranh chấp.

Trong trường hợp đã thực hiện thương, hòa giải nhưng không thành, các bên có thể nộp đơn khởi kiện dân sự yêu cầu Tòa án giải quyết. Thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại các Điều 39, 35, 37 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cụ thể như sau:

 • Các bên có thể tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án cấp huyện nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức. Nếu không có thỏa thuận thì Tòa án cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.
 • Trường hợp có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

5. Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện sẽ được tính bắt đầu từ ngày người có quyền yêu cầu khởi kiện biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng cũng giống như các tranh chấp hợp đồng thông thường là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, căn cứ theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015.

6. Bên cho vay có được tiếp tục khởi kiện khi hết thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản không?

Thông thường, nếu thời hạn khởi kiện đã kết thúc (hết thời hiệu khởi kiện) thì bên cho vay sẽ mất quyền khởi kiện. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, nếu thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 157 Bộ luật dân sự 2015, thì dù đã hết thời hiệu nhưng vẫn được bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện, bên cho vay vẫn có quyền khởi kiện lên tòa án có thẩm quyền để đòi lại tài sản cho vay. Các trường hợp đó bao gồm:

 • Bên có nghĩa vụ (bên đi vay) đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Các bên đã tự hoà giải với nhau.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ yêu cầu trả nợ trong tranh chấp hợp đồng vay tài sản với Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, đòi lại tài sản (ví dụ: Đòi lại tiền đang bị người khác chiếm giữ….) là khác nhau. Đối với cầu trả nợ trong tranh chấp hợp đồng vay tài sản thì áp dụng thời hiệu khởi kiện là 3 năm (theo Điều 429 BLDS 2015); Đối với yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, đòi lại tài sản thì không bị áp dụng thời hiệu khởi kiện (khoản 2 Điều 155 BLDS 2015).

khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản

7.Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

7.1. Hồ sơ khởi kiện

Người khởi kiện cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu liên quan quy định tại Điều 189, 91, 93 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

 • Đơn khởi kiện: đơn phải thỏa mãn nội dung theo Điều 189 BLTTDS 2015 (mẫu 23-DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP)
 • CMND hoặc hộ khẩu của người khởi kiện, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký hoạt động (nếu người khởi kiện/bị kiện là doanh nghiệp)
 • Tài liệu liên quan tới nội dung vụ việc như hợp đồng hoặc văn bản tài liệu có giá trị như một giao dịch vay tài sản, tài liệu, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ của bên vay, chứng minh sự vi phạm nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trong hạn của bên vay,….

7.2. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Để có thể nhanh chóng giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, có thể thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp theo trình tự các bước sau đây:

Bước 1: Người khởi kiện chuẩn bị hồ sơ như trên và nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án cấp huyện nơi người bị kiện đang cư trú

Theo Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Thụ lý vụ án

 • Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, đương sự nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án thụ lý việc dân sự hoặc vụ án dân sự kể từ khi nhận được biên lai này. (căn cứ Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

Bước 3: Công khai chứng cứ và hòa giải, Chuẩn bị xét xử

Theo quy định của BLTTDS 2015 thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có nhiệm vụ và quyền hạn tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Khoản 7 Điều 48 BLTTDS) trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Khi các bên không hòa giải được thì vụ án sẽ được đưa ra xét xử, đây có thể coi là bước cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án. Vì vậy trước khi tiến hành mở phiên họp kiểm tra và phiên hòa giải, Thẩm phán cần phải hoàn tất các nhiệm vụ của mình để làm sáng tỏ nội dung vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

Theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án được quy định như sau:

 • 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần nhưng không quá 02 tháng.
 • Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải tiến hành lấy lời khai của đương sự, tiến hành các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ hoặc định giá, ủy thác thu thập chứng cứ (nếu có).

Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

 • Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.
 • Trường hợp Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì Tòa án cấp trên trực tiếp xem xét và giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Theo đó, Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự có quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Nên chọn dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản thay vì tự làm thủ tục

Nếu bạn đang phân vân không biết có nên tự làm thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản hay tìm đến dịch vụ Luật Sư, những thông tin dưới đây giải đáp thắc mắc của bạn. Bởi vì, thực tế cho thấy, việc giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh các vướng mắc phát sinh sau này.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản đảm bảo tính chuyên nghiệp cao hơn

Việc tìm đến dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản khiến cho quá trình này được thực hiện chuyên nghiệp hơn. Những Luật Sư trong lĩnh vực này có kinh nghiệm lâu năm và hiểu rõ hành trình pháp lý cần thiết để hoàn tất quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Họ cũng có kiến thức về các luật liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản và các quy định mới nhất của pháp luật hiện nay. Do đó, dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản đảm bảo tính chuyên nghiệp cao hơn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản giúp giảm stress trong quá trình làm việc.

Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản có thể là một giai đoạn căng thẳng và khó khăn. Với những người tự làm thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, việc xử lý các vấn đề phát sinh sẽ làm tăng thêm stress và áp lực cho bạn. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bạn sẽ được những Luật Sư hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, giúp giảm stress và giúp bạn tập trung vào công việc.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản đảm bảo tính bảo mật

Một trong những lý do quan trọng khi sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là tính bảo mật. Khi bạn sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, thông tin của bạn sẽ được giữ kín và không bị tiết lộ ra ngoài. Điều này giúp bạn cảm thấy yên tâm và đảm bảo quyền riêng tư của mình.

Giá thành của dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản hợp lý

Nếu bạn nghĩ rằng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản sẽ tốn kém hơn nếu sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bạn có thể bất ngờ với giá cả của dịch vụ này. Sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí so với việc tự làm thủ tục, bởi vì trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, các vấn đề phát sinh sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn nếu bạn không có kinh nghiệm và hiểu rõ về quy trình pháp lý.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản giúp tiết kiệm thời gian

Việc tự làm thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản sẽ đòi hỏi bạn phải tìm hiểu về quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tập trung vào công việc khác của bạn. Bạn không cần phải lo lắng về các thủ tục pháp lý mà có thể chuyển giao cho những Luật Sư trong lĩnh vực này. 

FAQs

1. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản tại Đồng Nai có khó khăn không?

Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản có thể là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời giảm áp lực và căng thẳng khi xử lý các vấn đề phát sinh.

2. Tôi có thể tự làm thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản được không?

Bạn có thể tự làm thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tuy nhiên điều này có thể đòi hỏi nhiều thời gian và kiến thức về quy trình pháp lý. Nếu bạn không có kinh nghiệm và hiểu rõ về quy trình này, sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là một lựa chọn tốt hơn.

3. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản có đảm bảo tính bảo mật không?

Đúng vậy, dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản đảm bảo tính bảo mật cao và không tiết lộ thông tin của bạn ra ngoài. Điều này giúp bạn cảm thấy yên tâm và đảm bảo quyền riêng tư của mình.

4. Giá cả của dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản như thế nào?

Giá cả của dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí so với việc tự làm thủ tục, bởi vì trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, các vấn đề phát sinh sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn nếu bạn không có kinh nghiệm và hiểu rõ về quy trình pháp lý.

5. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản có giúp giảm stress không?

Đúng vậy, sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản sẽ giúp giảm stress khi xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Những chuyên gia trong lĩnh vực này sẽ hỗ trợ bạn và giúp bạn tập trung vào cuộc sống mới sau này.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết về giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Luật An Nghiệp!

Luật An Nghiệp - Luật sư tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản uy tín, nhanh gọn chất lượng tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác