Nhà nước thu hồi đất nhằm mục đích an ninh kinh tế và được cưỡng chế thu hồi đất khi người dân không chấp hành. Tuy nhiên nếu xuất hiện trường hợp bị thu hồi đất trái quy định thì phải làm thế nào? Hãy liên hệ Luật An Nghiệp để được tư vấn hướng xử lý khi bị thu hồi đất trái quy định của pháp luật.

1. Quy định của pháp luật về trình tự thu hồi đất

Vấn đề thu hồi đất là một trong những chủ đề nóng, nhạy cảm, tác động đáng kể đến cuộc sống của hầu hết người dân. Vì vậy khi thu hồi cần phải tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục đã được pháp luật quy định.

Các đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh

Căn cứ theo quy định tại Điều 66 Luật Đất đai 2013, những đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh:

 • Thu hồi đất đối với những tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư, sinh sống ở nước ngoài;

 • Tổ chức nước ngoài có khả năng ngoại giao, doanh nghiệp FDI;

 • Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công;

 • Một số trường hợp UBND cấp tỉnh sẽ ủy quyền cho UBND cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất.

Các đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi đất của huyện

Căn cứ điều 66 Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện có thẩm quyền thu hồi đất trong các trường hợp sau:

 • Thu hồi đất đối với chủ thể là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

 • Thu hồi đất đối với người Việt Nam nhưng đang định cư ở nước ngoài.

Giải quyết thu hồi đất trái quy định pháp luật

Thông tin về điều kiện, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật

2. Trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Căn cứ điều 69 Luật đất đai 2013 quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất sẽ diễn ra như sau:

 • Xây dựng và thực hiện thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định:

Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người dân, họp thông báo và phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi.

Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ kết hợp với tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Người sử dụng đất phải phối kết hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra.

 • Tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp. Đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất tiến hành lấy ý kiến về phương án bồi thường theo hình thức họp trực tiếp, dân chủ, công khai.

Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất

Trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật

3. Quyết định thu hồi đất người bị thu hồi đất có nhận được không?

Hiện nay vẫn chưa có quy định pháp luật nào cụ thể đề cập đến vấn đề người dân phải được nhận quyết định thu hồi đất trước. Tuy nhiên, việc thu hồi đất  cần phải được tiến hành đúng trình tự thủ tục và phải được thông báo cho người dân được biết. Theo đó:

 • Phải thông báo đến từng hộ gia đình bị thu hồi đất được biết về việc quyết định thu hồi đất;

 • Họp công khai tại khu vực, địa phương có đất bị thu hồi;

 • Thông báo qua những phương tiện truyền thông đại chúng về việc thu hồi đất;

 • Niêm yết công khai thông báo thu hồi đất tại trụ sở UBND xã, điểm sinh hoạt chung của khu vực bị thu hồi đất.

4. Tư vấn hướng xử lý khi bị thu hồi đất trái quy định của pháp luật

Khi nhận thấy việc thu hồi đất trái quy định pháp luật, người bị thu hồi đất có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình bằng những cách dưới đây.

Khiếu nại về quyết định thu hồi đất được đưa ra

Khi phát hiện việc thu hồi đất trái quy định của pháp luật, người bị thu hồi đất có thể làm đơn khiếu nại gửi chủ thể ban hành quyết định thu hồi đất có thể là Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Căn cứ theo quy định của Luật Khiếu nại về thủ tục khiếu nại quyết định hành chính về việc thu hồi đất:

 • Nộp đơn khiếu nại tại chủ thể có thẩm quyền giải quyết việc thu hồi đất;

 • Cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

 • Khiếu nại lần 2 (nếu có).

Căn cứ tại Điều 71 Luật Đất đai 2013, UBND cấp huyện là cơ quan tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Trình tự, thủ tục khiếu nại hành vi thu hồi đất trái quy định của pháp luật tuân theo quy định như sau:

 • Khi có căn cứ cho rằng hành vi thu hồi đất là trái với quy định, người khiếu nại làm đơn lần đầu đến Chủ tịch UBND cấp huyện nơi có đất.

 • Nếu không nhất trí đơn khiếu nại sẽ được trình lần 2 đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Khởi kiện quyết định, hành vi thu hồi đất trái quy định của pháp luật

Căn cứ theo Điều 115 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định:

 • Mọi người đều có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính nếu không đồng ý với quyết định, hành vi đó.

 • Đơn khiếu nại đã được gửi đến người có thẩm quyền để giải quyết tuy nhiên không được giải quyết do hết hạn khiếu nại.

 • Đơn khiếu nại đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.

Tư vấn hướng xử lý khi bị thu hồi đất trái quy định của pháp luật

Tư vấn hướng xử lý khi bị thu hồi đất trái quy định của pháp luật

Nhìn chung, vấn đề thu hồi trái pháp luật không còn quá xa lạ với chúng ta hiện nay. Việc hiểu biết pháp luật sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, gia đình mình. Trên đây là một vài thông tin tư vấn hướng xử lý khi bị thu hồi đất trái quy định của pháp luật Luật An Nghiệp muốn gửi đến bạn. Nếu còn thắc mắc nào khác, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác