Thủ tục hợp thửa đất

Bên cạnh nhu cầu về chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, tách thửa của người sử dụng đất thì người sử dụng đất còn có nhu cầu hợp thửa đất để phù hợp với mục đích sử dụng đất. Vậy điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục để hợp thửa đất như thế nào? Sau đây Luật An Nghiệp cung cấp tới khách hàng thủ tục hợp thửa đất.

I. Điều kiện hợp thửa đất

VGP News :. | Có được yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai của người khác? |  BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM1. Các thửa đất phải liền kề nhau

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013:

“Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ’’. Theo đó khi hợp hai thửa đất thành một thửa thì thửa đất hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc mô tả trên hồ sơ. Mà muốn phần diện tích thửa đất hình thành sau khi hợp thửa được giới hạn bằng ranh giới xác định thì các thửa đất muốn hợp thửa phải liền kề nhau.

2. Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng

Căn cứ điểm 2, 3 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT: “Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất, có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai’’. Mục đích sử dụng đất trên toàn diện tích thửa đất phải giống nhau. Như vậy, thửa đất hình thành từ việc hợp thửa cũng phải có mục đích sử dụng đất giống nhau trên toàn diện tích thửa đất.

II. Thủ tục hợp thửa đất

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất tách và thửa đất hợp thửa (bản chính + 02 bản sao chứng thực);

- Đơn xin hợp thửa (theo mẫu);

- 02 CMND, sổ hộ khẩu của bên chuyển quyền (bản sao chứng thực);

- 02 CMND, sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển quyền (bản sao chứng thực);

- 02 hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước diện tích phần xin tách để hợp với thửa đất liền kề và phần sau khi đã hợp thửa;

- 02 hồ sơ hiện trạng nhà bản chính (nếu có).

Nộp hồ sơ tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, nơi đã tổ chức bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa.

Địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận một cửa thì nộp tại phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp này là Văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp nếu bạn có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Bước 3: Giải quyết

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Trao kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thời hạn giải quyết:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn được tính như sau:

- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Nếu còn vướng mắc gì vui lòng liên hệ Luật An Nghiệp. Xin cảm ơn!

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác