Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Sau khi hòa giải thành tranh chấp đất đai, UBND xã phải làm gì?Khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã cấp có thông tin bị sai sót thì người được cấp Sổ đỏ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục đính chính Sổ đỏ. Đây là thủ tục khá đơn giản và sẽ nhận kết quả sau 10 ngày.

I. Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai 2013;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

II. Quy định của pháp luật về việc đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp: “Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a, Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b, Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận’’.

Căn cứ vào quy định trên, thì khi có sự sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất so với giấy tờ pháp nhân, nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, người sử dụng đất có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình.

III. Hồ sơ, thủ tục đính chính sổ đỏ

* Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận gồm 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thông tin bị sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người được cấp Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

- Bản gốc Giấy chứng nhận có thông tin bị sai sót;

- Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận.

Trường hợp 2: Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính (không cần đơn đề nghị mà chỉ cần nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận).

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp tại Văn phòng đăng ký nơi có đất 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính. Hồ sơ được cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, khi đã đúng theo quy định của luật, người nộp hồ sơ nhận phiếu hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nếu có thiếu sót, người nộp hồ sơ sẽ được cán bộ hướng dẫn để bổ sung thêm.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính thông  tin

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp.

Bước 3: Trả kết quả

Thời gian đính chính sổ đỏ:

- Thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo hướng dẫn phía trên (Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

- Sau khi có kết quả đính chính trong thời hạn 03 ngày làm việc phải trả lại sổ đỏ cho công dân.

Lưu ý; Thời gian tính ngày làm việc, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Trên đây là thủ tục đính chính về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hay để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tư vấn về xin cấp Giấy chứng nhận, sang tên sổ đỏ, các thủ tục đăng ký biến động đất đai khác hãy liên hệ với Luật An Nghiệp để được hỗ trợ.

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác