Luật sư chia thừa kế tại Đồng Nai

 

82.318 bức ảnh về Luật Sư tuyệt đẹp, cùng tham khảo và mua ngay nhé - Mua  bán hình ảnh shutterstock giá rẻ chỉ từ 3.000 đ trong 2 phútThắc mắc về pháp luật thừa kế thường chỉ đặt ra khi cá nhân, gia đình, người thân hoặc bạn bè của bạn phát sinh sự kiện pháp lý liên quan đến thừa kế. Do vậy, ngay khi có thắc mắc hãy gọi 079.44.77.555 để Luật An Nghiệp tư vấn pháp luật về thừa kế cho bạn.

I. Tổng quan về pháp luật thừa kế

Quyền thừa kế là một chế định trong hệ thống pháp luật dân sự của nước ta, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của người thừa kế.

Tại Bộ luật Dân sự 2015, Điều 609 của Bộ luật đã đưa ra khái niệm về quyền thừa kế: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc’’. Các hình thức thừa kế bao gồm: Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Pháp luật Thừa kế được xác định bao gồm các vấn đề như: Quyền thừa kế, Quy định về di sản thừa kế, Thời điểm mở thừa kế, Thời hiệu thừa kế, Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, Quản lý di sản thừa kế, Từ chối nhận di sản và các quan hệ thừa kế khác theo quy định… Nắm rõ pháp luật thừa kế, cá nhân sẽ vận dụng một cách chính xác và tự mình cũng có thể bảo vệ quyền lợi trong việc phân chia di sản thừa kế.

II. Luật sư tư vấn về pháp luật thừa kế tại Đồng Nai

- Tư vấn thủ tục lập di chúc;

- Tư vấn soạn thảo, làm di chúc;

- Thủ tục làm di chúc đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc;

- Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;

- Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc cho tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác;

- Tư vấn về chia di sản, tài sản thừa kế;

- Tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;

- Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế tài sản;

- Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

- Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;

- Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế;

- Tư vấn thủ tục để khai nhận, phân chia tài sản thừa kế để đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên;

- Tư vấn thủ tục giải quyết trah chấp về tài sản thừa kế;

- Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế;

- Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;

- Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp.

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác