Thông thường, cách thức xác định thửa đất không có tranh chấp khi cấp Sổ đỏ thì cần chữ ký của hộ gia đình, cá nhân có mảnh đất giáp ranh. Vậy, nếu do mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh có làm sổ đỏ được không, theo dõi bài viết của Luật An Nghiệp để hiểu rõ hơn nhé!

Giải thích thuật ngữ ký giáp ranh là  gì?

Ký giáp ranh là hành động xác định ranh giới hoặc giới hạn của đất đai giữa hai bên, thông thường là giữa hai sở hữu tài sản đất đai khác nhau. Ký giáp ranh được thực hiện bằng cách thống nhất giữa hai bên về vị trí giới hạn của đất đai hoặc thông qua thủ tục xác định giáp ranh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành.

Khi hai bên thống nhất về giới hạn của đất đai, việc ký giáp ranh sẽ được thực hiện bằng cách lập một biên bản ghi nhận lại địa điểm, diện tích và giới hạn của đất đai. Biên bản này sẽ được ký và xác nhận bởi cả hai bên.

Nếu hai bên không thể thống nhất về giới hạn đất đai hoặc một trong hai bên không có mặt để thực hiện ký giáp ranh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thủ tục xác định giáp ranh theo quy định của pháp luật. Việc xác định giáp ranh sẽ được thực hiện dựa trên các tài liệu, chứng cứ, tư liệu và các phương tiện khác để xác định rõ vị trí giới hạn của đất đai.

Ký giáp ranh là hành động xác định ranh giới hoặc giới hạn của đất đai giữa hai bên

Ký giáp ranh là hành động xác định ranh giới hoặc giới hạn của đất đai giữa hai bên

Cách xác định chính xác ranh giới thửa đất

Ranh giới giữa các bất động sản được quy định tại Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

  • Ranh giới giữa các tài sản đất đai liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Ranh giới cũng có thể được xác định theo ranh giới đã tồn tại từ khoảng thời gian 30 năm trở lên mà chưa  có tranh chấp.

  • Không lấn, chiếm, thay đổi mốc ranh giới giới, kể cả ranh giới kênh, mương,… Tất cả các thực thể có nghĩa vụ tôn trọng và duy trì các ranh giới chung theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài quy định trên, theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính, việc xác định ranh giới thửa đất được quy định như sau:

  • Trước khi đo đạc chi tiết, người đo đạc phải phối hợp với người đo đạc (là cán bộ địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, tổ dân phố...) để được hỗ trợ, hướng dẫn xác định chính xác ranh giới sử dụng đất.

  • Ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng sử dụng, được quản lý, điều chỉnh theo kết quả cấp Giấy chứng nhận.

  • Trường hợp có tranh chấp ranh giới thửa đất xảy ra thì đơn vị đo đạc có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thửa đất để giải quyết vấn đề này.

Cách xác định ranh giới của thửa đất

Cách xác định ranh giới của thửa đất

Sổ đỏ có cần chữ ký của gia đình hàng xóm?

Nếu hàng xóm không đồng ý ký giấy xác nhận giáp ranh, việc làm sổ đỏ của bạn vẫn có thể được tiến hành theo quy định của pháp luật về đất đai và Luật Đất đai 2013.

Theo Điều 129 của Luật Đất đai 2013, trong trường hợp xác định giáp ranh đất đai, nếu các bên không thống nhất được hoặc một trong các bên không có mặt để thực hiện thủ tục xác định giáp ranh thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và nhanh chóng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Do đó, bạn có thể đệ đơn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như UBND xã/phường) yêu cầu tiến hành xác định giáp ranh đất đai giữa bạn và hàng xóm. Cơ quan này sẽ tiến hành thẩm định, kiểm tra, tìm hiểu thực tế và quy định giáp ranh, sau đó ban hành quyết định xác định giáp ranh đất đai.

Khi đã có quyết định xác định giáp ranh đất đai của cơ quan nhà nước, bạn có thể dùng quyết định này để làm sổ đỏ cho tài sản của mình. Tuy nhiên, nếu hàng xóm vẫn không đồng ý với quyết định này, họ có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết lại.

Sổ đỏ không cần xác nhận ranh giới của hàng xóm

Sổ đỏ không cần xác nhận ranh giới của hàng xóm

Hành vi cố tình không ký giáp ranh nhằm cản trở quyền làm sổ đỏ

Việc không ký giấy xác nhận giáp ranh có thể được xem là một hành vi cố tình gây trở ngại, cản trở việc làm sổ đỏ của người khác. Nếu hành vi này được xác định và chứng minh đầy đủ, thì người gây trở ngại có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo điều 152 của Luật Đất đai 2013, hành vi cản trở người khác thực hiện quyền sử dụng, quyền sở hữu, quyền quản lý đất đai bao gồm cả hành vi cố tình không thực hiện việc xác định giáp ranh, cấm ngăn việc khai thác, sử dụng đất đai hoặc bám trụ trên đất đai của người khác mà không được phép đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt.

Nếu hành vi này được chứng minh đầy đủ, người gây trở ngại có thể bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với đối tượng là cá nhân và từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Bài viết đã chia sẻ về vấn đề hàng xóm không ký giáp ranh có làm sổ đỏ được không? Nếu có vướng mắc về đất đai - nhà ở, bạn đọc vui lòng liên hệ Luật An Nghiệp để được hỗ trợ nhanh nhất.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác