Dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Luật Sư Nha Trang Khánh Hòa - Luật sư Vũ Như Hảo

I. Cơ sở pháp lý:

1: Luật Đất Đai 2013;

2: Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất Đai.

II. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là Người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng sử dụng (gọi là bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) sử dụng. Bên chuyển giao đất và quyền sử dụng đất được nhận số tiền tương đương với giá trị quyền sử dụng đất theo sự thỏa thuận của các bên.

Theo Điều 4 Luật Đất Đai 2013 quy định Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sỡ hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này. Vì vậy, khi giao dịch các bên phải lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chứ không lập Hợp đồng mua bán nhà đất như đối với trường hợp mua bán nhà ở.

* Thời điểm được thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất đó là khi có Giấy chứng nhận.

III. Điều kiện để có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo khoản 1, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện như sau đây:

- Có Giấy chứng nhận;

- Đất không có tranh chấp;

- Trong thời hạn sử dụng đất;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Theo Luật Đất đai 2013 quy định thủ tục chuyển nhượng đất dịch vụ, thương mại sẽ tương tự như thủ tục chuyển nhượng các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất khác. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm 03 bước sau đây:

Bước 1: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng

Hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng gồm:

- Phiếu công chứng hợp đồng;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dịch vụ thương mại;

- Bản sao CMND, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

Bước 2: Thủ tục tại Văn phòng Đăng ký đất đai

Nộp hồ sơ: Bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có thửa đất chuyển nhượng.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

* Hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng;

- CMND, hộ khẩu hai bên bán và mua được công chứng, chứng thực;

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu;

- Tờ khai lệ phí trước bạ;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Tờ khai đăng ký thuế.

Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình bày cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Bao gồm các loại thuế phí sau:

- Thuế thu nhập cá nhân;

- Lệ phí trước bạ;

- Phí công chứng hợp đồng;

- Phí hành chính cấp sổ.

Trên đây là Dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà Luật An Nghiệp hướng dẫn về quy trình và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để biết thêm thông tin chi tiết hơn quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác