ĐẤT ĐANG TRANH CHẤP CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ HAY KHÔNG?

Hiện nay hiện tượng tranh chấp đất đai khá phổ biến. Vậy khi đất đang tranh chấp có được cấp sổ đỏ hay không?

I. Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc của Giấy chứng nhận, pháp luật đất đai từ trước tới nay không quy định về sổ đỏ.

Tùy theo từng giai đoạn, ở Việt Nam có các loại Giấy chứng nhận như:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Tuy nhiên, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 10/12/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu Giấy chứng nhận mới áp dụng trên phạm vi cả nước với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi Giấy chứng nhận mới, cụ thể:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013).

Như vậy, sổ đỏ là ngôn ngữ thường ngày của người dân để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được pháp luật quy định. Để thuận tiện cho người đọc, trong bài viết thường sử dụng từ “sổ đỏ” thay cho tên gọi của Giấy chứng nhận như quy định của pháp luật.

II. Đất đang tranh chấp có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì thửa đất cần đáp ứng điều kiện theo Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2013, cụ thể:

“2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Do đó thửa đất cần đáp ứng được hai điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Một là đã sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 và không vi phạm pháp luật đất đai;

- Hai là được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm nông thôn đã được phê duyệt và không có tranh chấp xảy ra tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Vì vậy, đối với đất có tranh chấp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc tranh chấp đang được giải quyết mà chưa có kết quả cuối cùng thì sẽ không đáp ứng được điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đang có tranh chấp, thì cần được giải quyết theo quy định của pháp luật sau đó mới đủ điều kiện để thực hiện việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận.

III. Làm thế nào để đất đang có tranh chấp được cấp sổ đỏ?

Đầu tiên, cần giải quyết vấn đề đang xảy ra tranh chấp bằng cách thức hòa giải. Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

Thứ nhất, nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền, đối với trường hợp này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giải quyết, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân theo quy định.

Thứ hai, khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sau khi tranh chấp đất đai được giải quyết thì xin cấp sổ đỏ hoặc thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất sau giải quyết tranh chấp.

Liên hệ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác