Đăng ký biến động đất đai là thủ tục cần thiết với người sử dụng đất. vậy thủ tục đăng ký biến động đất đai gồm những gì ? Đơn vị luật sư nào cung cấp dịch vụ tư vẫn đăng ký biến động đất đai tại Đồng Nai? Hãy cùng Luật An Nghiệp tìm hiểu các thông tin qua bài viết dưới đây.

1. Khi nào cần phải đăng ký biến động đất đai.

Theo khoản 4 điều 95 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà có những thay đổi sau đây:

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thể chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

- Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

- Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

- Chuyển mục đích sử dụng đất;

- Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

- Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê, từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

- Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lên với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

- Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

- Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo:

+ Kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ.

+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành.

+ Văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật.

- Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

- Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

2. Thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai thực hiện theo điều 85 Nghị định 43/2014 NĐ-CP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (bản gốc);

- Các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động.

- Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người có đất chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (1 cửa) thuộc Ủy ban nhân dân cấp Quận, huyện, thành phố nơi có đất.

Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

Cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, và viết phiếu biên nhận trả kết quả cho người nộp hồ sơ, chuyển hồ sơ tới bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết.

- Trong thời hạn tối đa 03 ngày nếu hồ sơ có thiếu sót, chưa đầy đủ hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ sẽ thông báo, hưỡng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hood sơ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả:

Thời hạn Đăng ký, Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày.

Người nộp hồ sơ, người sử dụng đất theo thời gian trên giấy hẹn trả kết quả xuất trình biên lai, biện nhận, lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác