ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tùy thuộc vào giá trị quyền sử dụng đất đang có tranh chấp, mức án phí tranh chấp đất đai sẽ có sự khác nhau.

I. Thời hạn nộp tạm ứng án phí

Điều 195 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định thụ lý vụ án như sau:

“ 1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

2. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

3. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

4. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đươn khởi kiện và tại liệu, chứng cứ kèm theo.”

Như vậy, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai, nếu quá thời hạn 07 ngày mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện, trừ trường hợp có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng.

II. Ai phải nộp tạm ứng án phí

Nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí: Theo Khoản 1 Điều 25 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, khi nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai thì nguyên đươn phải nộp tạm ứng án phí sơ thẩm.

Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm (trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận). Nói cách khác, nếu thắng kiện thì người bị kiện phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.

III. Mức án phí và tạm ứng án phí

Theo khoản 2 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm được xác định như sau:

- Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án không xem xét giá trí, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất của ai thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch (án phí là 300.000 đồng).

- Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án phải xác định giá trị của tài sản hoặc xác định quyền sở hữu quyền sử dụng đất theo phần thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp vụ án có giá ngạch đối với phần giá trị mà mình được hưởng.

Mức tạm ứng án phí và án phí sơ thẩm đối với vụ án có giá ngạch được tính theo căn cứ tại Điều 7 và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Trên đây là án phí trong vụ án tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ qua Luật An Nghiệp để được hỗ trợ cụ thể chi tiết hơn.

Trân trọng!

Liên hệ luật sư tranh chấp đất đai

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Thửa đất tranh chấp có giá trị là 01 tỷ đồng thì mức án phí b ằng 36 triệu đồng + (3% x 200 triệu đồng) = 42 triệu đồng án phí, tiền tạm ứng án phí phải nộp là 21 triệu đồng.

Trên đây là án phí trong vụ án tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ qua Luật An Nghiệp để được hỗ trợ cụ thể chi tiết hơn.

Trân trọng!

Liên hệ luật sư tranh chấp đất đai

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác