Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015

2021-07-07 18:01:15 Luật Dân sự

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của...