Luật sư lao động tại Biên Hoà

 

Một số bất cập ảnh hưởng đến vai trò luật sư trong tố tụng hình sự hiện nay  | hinhsu.luatviet.coVới chuyên môn và bề dày kinh nghiệm, Luật An Nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý Luật sư lao động tại Biên Hòa:

I. Luật sư tư vấn lao động tại Biên Hòa

- Tư vấn quy định về hợp đồng lao động, cụ thể: về giao kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động vô hiệu, cho thuê lại lao động;

- Quy định pháp luật về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;

- Quy định về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng, xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động;

- Quy định về chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;

- Tư vấn và soạn thảo các văn bản quản lý nhân sự nội bộ, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, phương án sử dụng lao động, các quy trình tuyển dụng , quy trình xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình đào tạo nghề;

- Quy định pháp luật về an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Quy định pháp luật riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người khuyết tật;

- Quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, công đoàn;

- Quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao dộng cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quy định về học nghề và đào tạo nghề, soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề.

II. Luật sư tranh tụng, đại diện ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp lao động tại Biên Hòa

- Tư vấn, soạn thảo Đơn khiếu nại, Đơn khiếu kiện, Đơn đề nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm bản án của Tòa án;

- Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động: Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tranh chấp tiền lương, các loại phúc lợi khác;

- Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu;

- Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công;

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài;

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết lao động của Trọng tài nước ngoài;

- Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm: Tranh chấp về học nghề, Tranh chấp về cho thuê lại lao động, Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn, Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động, Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.

Hotline: 079 44 77 555; 0932 116 766

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsubienhoa.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác