GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BIÊN HÒA

Biên hòa là thành phố công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, hàng năm lượng lao động nhập cư vào Biên Hòa là rất lớn. Cho nên nhu cầu được hỗ trợ pháp lý của người dân là rất lớn. Là một trong những Văn phòng Luật sư uy tín hàng đầu tại Biên Hòa, Luật An Nghiệp luôn tự hào trong việc tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho mọi khách hàng tại Biên Hòa.

văn phòng luật sư biên hòa

CÁC DỊCH VỤ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BIÊN HÒA - NGUYỄN HIẾU

I. Nội dung tư vấn về dân sự và đại diện theo ủy quyền

- Tư vấn pháp luật dân sự tại Biên Hòa

- Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình tại Biên Hòa;

- Luật sư tư vấn đất đai

- Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội tại Biên Hòa;

- Tư vấn pháp luật lao động tại Biên Hòa;

- Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - thương mại tại Biên Hòa;

- Tư vấn pháp luật thuế - tài chính - kế toán tại Biên Hòa, Tư vấn pháp luật đấu thầu tại Biên Hòa;

- Tư vấn pháp luật giao thông tại Biên Hòa;

- Dịch vụ đại diện tranh tụng, thực hiện thủ tục hành chính, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác...

- Tham gia bào chữa, đại diện ủy quyền và tư vấn pháp luật trong các vụ án, vụ việc về: Dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình...

II. Tư vấn luật về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

- Tư vấn về tổ chức nội bộ doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc (phòng ban, bộ phận, trung tâm, chi nhánh, văn phòng đại diện...);

- Tư vấn về chức năng, quyền hạn của các vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp, trong các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;

- Tư vấn thủ tục, trình tự, nội dung các buổi họp, đại hội toàn doanh nghiệp;

- Hướng dẫn mô tả nội dung công việc của từng chức danh quản lý doanh nghiệp, của các đơn vị trực thuộc và các mối liên quan với nhau.

III. Tư vấn thực hiện thủ tục hành chính

- Tư vấn và thực hiện thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, xin cấp các loại giấy phép cho các ngành nghề có điều kiện của doanh nghiệp;

- Tư vấn và thực hiện thủ tục hành chính trong việc bảo hộ logo,, bản quyền tác giả, bảo hộ nội dung, thông tin hình ảnh trên website và các quyền sở hữu trí tuệ khác;

- Tư vấn, giải quyết các vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu;

- Tư vấn về hoàn thuế.

IV. Tư vấn luật lao động

- Tư vấn hợp đồng lao động;

- Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động đúng hạn và chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn;

- Hướng dẫn soạn thảo, đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể;

- Hướng dẫn xây dựng lao động theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn trình tự, cách giải quyết tranh chấp lao động;

- Tư vấn về xin giấy phép lao động, làm visa, xin cấp thẻ tạm trú cho lao động là người nước ngoài.

V. Tư vấn hợp đồng kinh doanh

- Lưu ý những rủi ro pháp lý thường gặp khi ký kết, thực hiện hợp đồng;

- Tư vấn nội dung, hình thức hợp đồng kinh tế, phụ lục hợp đồng, biên bản giao nhận, biên bản thanh lý hợp đồng;

- Rà soát các hợp đồng do doanh nghiệp soạn thảo để phù hợp với quy định pháp luật;

- Hướng dẫn soạn thảo các hợp đồng kinh doanh như hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên danh, hợp đồng hợp tác, hợp đồng đại lý, hợp đồng dịch vụ;

- Đại diện cho doanh nghiệp hoặc cùng doanh nghiệp đàm phán hợp đồng với đối tác hoặc bên thứ ba.

VI. Tư vấn các vấn đề pháp lý khác

- Tư vấn thủ tục hành chính về đến đăng ký doanh nghiệp, xin giấy phép con;

- Tư vấn thủ tục đầu tư và trình tự làm giấy phép;

- Tư vấn thủ tục hành chính về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng;

- Tư vấn pháp luật về thuế;

- Tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh doanh bảo hiểm.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Tin tức khác