Nội dung đơn là Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên cho rằng ông Đôn có hành ... đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, ... xã hội nghề nghiệp, nên không thuộc đối tượng khởi kiện hành chính". ... Đôn không đồng ý thì được quyền tiếp tục khiếu nại lên chánh án TAND Tối cao.

Tin tức khác