Tranh chấp quyền sử dụng đất tại Đồng Nai

Tranh chấp quyền sử dụng đất tại Đồng Nai

2021-05-18 11:14:38 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Hiện nay, tranh chấp quyền sử dụng đất là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong tất cả các loại án dân sự, đây là một trong những vấn...

Tư vấn pháp luật về đất đai tại Đồng Nai

Tư vấn pháp luật về đất đai tại Đồng Nai

2021-05-18 10:56:15 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Luật Nguyễn Hiếu tại Đồng Nai hỗ trợ dịch vụ tư vấn pháp luật về đất đai. Tư vấn về pháp luật đất đai liên quan đến soạn thảo, đàm...

Dịch vụ luật sư tư vấn đất đai tại Đồng Nai

Dịch vụ luật sư tư vấn đất đai tại Đồng Nai

2021-05-18 10:48:09 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình bạn nên tìm hiểu kỹ quy định pháp luật liên quan, đối chiếu thực tế hoặc hỏi ý kiến tư vấn của...

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đồng Nai

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đồng Nai

2021-05-18 10:29:33 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất đai không đạt thỏa thuận, mất tiền đặt cọc, hợp đồng thiếu ràng buộc bằng giấy viết tay… là dạng...

Thủ tục hành chính về đất đai tại Đồng Nai

Thủ tục hành chính về đất đai tại Đồng Nai

2021-05-18 10:20:25 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Luật Nguyễn Hiếu sẽ trình bày chi tiết, cụ thể và đầy đủ về các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định mới nhất để quý khách hàng...

Tặng cho có điều kiện

Tặng cho có điều kiện

2021-05-13 10:43:24 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Về bản chất hợp đồng tặng cho tài sản chính là sự chuyển giao quyền sở hữu. Luật Nguyễn Hiếu phân tích cụ thể về quy định tặng cho có...

Thủ tục hợp thửa đất

Thủ tục hợp thửa đất

2021-05-13 10:30:22 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Bên cạnh nhu cầu về chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, tách thửa của người sử dụng đất thì người sử dụng đất còn có nhu cầu hợp thửa đất...

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2021-05-13 09:39:08 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã cấp có thông tin bị sai sót thì người được cấp Sổ đỏ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện...

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

2021-03-27 09:29:52 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho người khác mà không yêu cầu trả...

Dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2021-03-18 11:03:39 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Luật Nguyễn Hiếu hướng dẫn về quy trình và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.